GLADE KUNDER

Vores første hold på Hørsholm skole startede i 2015. Siden har vi lavet mange sjove projekter, forløb, kurser og uddannelser. 

Vi har arbejdet i Billund Kommune siden 2016 i samarbejde med både sundhed og skolesektoren. Først var vores instruktør Bettina Møller på besøg på alle skoler og lærte de yngste mindfulness med henblik på en bedre skolestart. Hun underviste også forældre og uddannede lærere og sundhedspersonale i mindfulness i samarbejde med Sussanne Wexø. 


Se mere i to artikler fra Jyske Vestkysten om børn og læreres reaktioner: "Børnene er vilde med mindfulness" og "Børnene lærer bare at være". Se også en video om projektet. 


De senere år og i år har Bettina afholdt kurser i mindfulness som en del af kommunens eget kursuskatalog. 


I samarbejde med kommunen udbyder vores nye uddannelse i Heartfulness til lærere og pædagoger. Det sker på tre kursusdage i 2022. 


Vil I som kommune også udbyde kurser i mindfulness, børne/ungeyoga eller heartfulness?  Mette Hansen, leder Hejnsvigskole

Jeg glæder mig over at flere skoler kommer med i forløbet, for vi oplever i indskolingen på Hejnsvig Skole, at eleverne stadig er glade for, at vi anvender nogle af de værktøjer vi lærte. Jeg er sikker på, at mindfulness er kommet for at blive hos os.

Bettina Møller, instruktør og underviser

Billund Kommune

Uddannelse og forløb

Kvindekrisecenter

Familietræning "VÆR NÆR"

Vi er tilknyttet en række kvindekrisecenter og laver nærværstræning med familierne. Med programmet "VÆRNÆR" træner nærvær, ro og rummelighed hos mødrene og styrker mødre og børns selvværd og selvkærlighed. 


Hvis vejret og situationen tillader det, træner vi også familierne i at være mere i naturen.  


"Vi mærker en tydelig gevinst af nærværstræningen. Vores beboerne er mere rolige, de trives bedre og der er bedre stemning i huset, når Heartlight Institutes instruktører har været forbi. Vi kan også mærke en forandring hos personalet, som ofte også nyder gavn af den stemning, der er i huset efter de her ugentlige besøg besøg. Det er skønt, at personalet sideløbende bliver introduceret til nærværstræning."


Leder af et kvindekrisecenter


Vil I også have besøg af vores instruktører og arbejde med nærværstræning i familier, som er særligt udsatte? 


Dorthe Gørløv og Lotte Cecilie Juel Pedersen er instruktører

BØRNERINGEN 

Naturprojekt

Hos Børneringen er vi fuld gang med at hjælpe dem mere ud i naturen og lære om science. Som et led i sin 80 års fødselsdagsfejring har Børneringen valgt at give 100 medlemsinstitutioner en smuk gave i form af et mini-laboratorium til træplantning, et online undervisningsforløb ved lektor i sciencepædagogik Thorleif Frøkjær og et besøg af vores instruktør Lotte Cecilie Juel Pedersen, som er naturpædagogisk konsulent.


Hele projektet kulminerer i efteråret, når Børneringen ved hjælp af donationer planter sin egen folkeskov nær Hillerød i samarbejde med Naturstyrelsen, Hofor og Growing Trees Network Foundation. 


Heartlight Institute har med Gitte i spidsen hjulpet Børneringen og Børnenes Hus med at idéudvikle, konceptudvikle, producere, teksforfatte kompendier og filmmanusskript samt projektlede dette projekt, som bringes ud til 10.000 børn. 


Se mere til projektet her.


Vil I også lave trivselsprojekter i naturen for børn og unge, der giver mening? 

Gitte Winter Graugaard, sstifter af Heartlight Institute har skabt projektet, og Lotte Cecilie Juel Pedersen er instruktør.

FOBU

Uddannelse 

Hos FOBU har to af vores instruktører givet flere introduktionskurser i børneyoga til pædagoger i København og Aarhus.


Sidste kursus blev afholdt under lock-down som et online live kursus og blev overtegnet med 150%. Der er med andre ord stor efterspørgsel. Vi har to instruktører på til dette kursus, som kan udvides med flere forløb. Kurset har ført til at vores instruktører er blevt booket til forløb i FOBUs medlemsinstitutioner også. 


Dette kursus egner sig til pædagoger i vuggestue, dagpleje, børnehave og børnehaveklasse.


En anden af vores instruktører har undervist i Tumlingeyoga for samtlige dagplere i Aalborg Kommune.


Noget for jer? 

Rikke Kobæk og Zanne Kilden er undervisere og instruktører.