Hjerternes Dal i børnehaven

Hjertefællesskaber giver stærke rødder

Hello world

Tag på eventyr

Med Lotte og Ørnefjer


Drømmer I om et naturpædagogisk forløb i jeres børnehave fyldt med magi, natur, himmelkig, nærvær, meditation, skovhvil, eventyr, drømmerejser, tid, krea, hvil og hygge, skal I se nærmere på dette forløb, som også sagtens kan bestilles i indskolingen. 


"Alle børn burde have en Lotte", sagde forfatter Gitte Winter Graugaard, da hun havde mødt Lotte første gang. For Lotte lader børn opleve magien fra "Hjerternes Dal" i hverdagen. I dette forløb arbejder I med de fire elementer, som Ørnefjer i bogen introducerer jer til: Ild, vand, jord og luft. 


I dette årstidsforløb får I besøg af Lotte 4 gange på et år i 3 timer . I deltager med en børnegruppe og pædagog(er), som kommer i mesterlære.


I får udleveret Hjerternes Dal som bog og adgang til et online forløb fyldt med viden om elementerne og et kompendium øvelser, I kan lave indtil Lotte kommer igen ugen efter. Hun introducerer jer til de fire elementer, så I arbejder med hvert element i to uger. 


I får forældreforedrag med Gitte, som fortæller om børnemeditation, nærvær og søvn og Lotte som fortæller om at være nærværende med børn i naturen og alt det naturen kan give os som børnefamilie. 

Livsmestring


Med ”Hjerternes Dal” som udgangspunkt skaber Lotte fortryllende nærende rum i naturen, som hjælper børnene med at forbinde deres indre verdener med naturens visdom.


Lotte lærer pædagoger og børn at spejle deres sind i naturen og lære at finde indre balance. Hun arbejder ud fra børnenes medfødte mindfulnessegenskaber og hjælper børnene med at fastholde deres nærvær, fordybelsesevne, nysgerrighed og naturlige relation til naturen. Det gør hun ved hjælp af børnemeditationer om ilden, vandet, jorden og luften i bogen og den tilhørende børnesang og et kreativt og aktivt halvdagsprogram bygget op hertil.


Stress kommer, når vi over tid bruger flere resurser, end vi har, fordi belastningerne er for store. Det er en gave tidligt i livet at lære at kunne gå ind i sig selv og hente ressourcer og finde balancen. 


Vi arbejder med tidlig livsmestring, som også gør det lettere for børnene at starte i skole. 

Legeuniverser
I forløbet forbinder Lotte den indre verden med verdener i naturen ved hjælp af meditation, lege, sange og kreative udfoldelser i fantasifyldte legeuniverser, der også indeholder elementer af science og tidlig matematisk opmærksomhed.


Vi ser stor gavn af at pædagoger får større mod på at åbne legeuniverser op i naturen. Vi har børnenes trivsel på sinde og ønsker med dette forløb at være med til at plante små frø hos børnene, som de kan bruge, når de kommer i skole til tidlig livsmestring.Hvad får I med?

8 ugers naturforløb

Et skønt forløb over et år med Lotte som guider jer ind i Hjerternes Dal og tager jer med på eventyr i naturen. Det bliver magisk. 

Hjerternes Dal kassen

I får et kompendium til forløbet med øvelser, bogen Hjerternes Dal,  og et online univers omkring de fire elementer ved forfatter Gitte Winter Graugaard 

Foredrag

Forældreforedrag med Lotte og Gitte om børnemeditation og nærvær med børn i naturen og ved sengetid.

I bunden af alle børns maver findes et særligt sted. Du kommer dertil når du trækker vejret ned til Hjerternes Dal - kom nu med. 

De fire elementer


I arbejder to uger med hvert element:

ild, vand, jord og luft

Overblik over forløbet

Forløbet indeholder følgende steps: 


 • Lotte holder et opstartsmøde med hver institution og koordinerer forløbet.
 • Hver institution får fire besøg af 3 timer ved Lotte (et per årstid). Minimum to pædagoger fra institutionen følger en gruppe børn på mellem 10-20 børn. Pædagogerne undervises sideløbende som et mesterlæreforløb.
 • Vi udleverer et kompendie med kreative øvelser, som pædagogerne arbejder videre med mellem hvert besøg.
 • Hver institution modtager bogen ”Hjerternes Dal – Meditationer til børn” og får instruktion i at bruge den i tiden mellem Lottes besøg.
 • Pædagogerne lærer også ”Sangen fra Hjerternes Dal” at kende, så de kan synge den hele året og minde børnene om de fire elementer i hverdagen.
 • Pædagogerne får adgang til et online kursus ved Gitte Winter Graugaard, hvor elementerne forklares og meditationerne gennemgås med henblik på hvordan de er med til at skabe tidlig livsmestring.
 • I starten af forløbet afholder institutionerne forældrearrangement med forældreforedrag ved Lotte, som fortæller om forløbet, så forældrene kan følge med og bakke op. Her fortæller Gitte om, hvordan forældrene kan bruge Hjerternes Dal hjemme, blandt andet til at hjælpebørnene med at sove og få ro på sind og krop efter en lang dag i børnehave.

En dag med Lotte

Når Lotte kommer på besøg hos jer, kunne et halvdagsprogram se sådan ud:

  • Børn og voksne mødes ved en cirkel med tæpper og et center i midten, som Lotte har klargjort, og børnene kan være med til at lave en fin mandala.
  • Velkomst: Lotte byder velkommen og skaber den første kontakt. Vi synger Sangen fra Hjerternes Dal, laver en dejlig solhilsen og åndedrætsøvelser. Vi mærker os selv og hinanden og er i nuet sammen.
  • Vidensdeling børn og voksne: Vi forbinder os til naturens elementer og energier og vi bidrager alle på vores helt unikke måde.
  • Praktisk: Vi undersøger, eksperimenterer og er nysgerrige i naturen i relation til de fire elementer: Ild, vand, jord og luft og i deres relation til årstiderne. Vi lærer at elementerne også er indeni os. Vi er små naturdetektiver.
  • Vi mødes i cirklen igen og laver afspænding. Og siger tak for i dag.
  • Lotte laver opsamling for pædagogerne: Observation, refleksion og dokumentation


I løbet af sessionen vil der være naturlige pauser og plads til spontan leg i de legeuniverser, Lotte opbygger sammen med børnene og pædagogerne. Netop den spontane fantasifulde leg i samvær med en nærværende pædagog i et i fællesskab skabt legeunivers er et effektivt greb til at børnene kan gå i dybden med de pågældende emner

De 6 læreplanstemaer

I naturen lærer vi bedst og kommer godt omkring de 6 læreplanstemaer i dette forløb. 

1. ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

Med Hjerternes Dal bliver det enkelte barn mere bevidst om sine sanser og følelser. Barnet bliver bedre at til at udtrykke sig og kommunikere med de andre børn. Hjerternes Dal indbyder også til et læringsmiljø, hvor det enkelte barns selvværd vokser yderligere, da naturens rum altid indbyder til små og sjove udfordringer og oplevelser. Hjerternes Dal i naturen er et sted, hvor det enkelte barn mærker sig selv, finder ro og tryghed.

 

2. SOCIAL UDVIKLING

I Hjerternes Dal ser vi nye sider af hinanden og arbejder med empati og anerkendelse. Vi styrker fællesskabet og leger fælleslege, hvor vi også styrker hjælpsomhed og inklusion.


3. SPROG OG KOMMUNIKATION

I Hjerternes Dal læser vi og fortæller om Ørnefjer og de forskellige elementer – ild, jord, luft og vand. Vi øver os sammen i at genfortælle og huske detaljerne. Det sproglige og kommunikative foregår både i det store fællesskab men også i kontakten til det enkelte barn.  4. KROP, SANSER OG BEVÆGELSE

  I Hjerternes Dal er vi i naturen, hvor vi færdes på ujævnt underlag, vi løber op og ned ad bakker, hopper over træstammer, klatrer, bygger huler, gynger i trætoppene og udfordres hermed motorisk. Vi laver også sansemæssige aktiviteter og bliver bevidste om hvad vi kan høre, se, mærke, dufte, smage og føle.

   

  5. NATUR, UDELIV OG SCIENCE

  I Hjerternes Dal – i naturen – vil vi sammen undres, stille spørgsmål og definere, hvad vi ser og oplever. Vi griber nuet og den enkelte situationen og er sammen både børn og voksne. Vi undersøger og eksperimenterer i de forskellige elementer og er små naturdetektiver – som voksne er vi både foran, bagved eller ved siden af barnet.

   

  6. KULTUR, ÆSTETIK OG FÆLLESSKAB

  I Hjerternes Dal er vi i naturens omgivelser og med naturens materialer stimuleret af ubegrænset fantasi og det virker som et medium for opfindsomhed og kreativitet. Vi udvikler et individuelt og fælles kreativt syn, der gør vi kan se flere muligheder i en ting.

  Kulturelt lærer vi om indianerhøvdingen Ørnefjer, og vi finder en samhørighed naturen og dermed også i indianerstammen, der lever i Hjerternes Dal.

  Jeres instruktør


  Lotte Cecilie Juel Pedersen


  Da Gitte i 2017 skrev Hjerternes Dal, var det med et håb om, ar bogen ville kunne bruges i landets børnehaver også. Derfor var lykken stor, da Lotte en dag ringede og sagde. Jeg vil gerne invitere dig med til min skovbørnehave, hvor vi går i børnehave i Hjerternes Dal.


  Det var skovbørnehaven Ravneholm, hvor Lotte og hendes kolleger besøgte Ørnefjer i deres hverdag og mediterede med børnene og lærte dem om de fire elementer: ild, vand, jord og luft.


  I dag arbejder Lotte som pædagogisk konsulent og tager på besøg i børnehaver og lærer dem om de fire elementer og hvad det vil sige at gå i børnehave i Hjerternes Dal.  PRIS: 


  Dette forløb der løber over et helt år koster: 

  30.000 kr. + moms og kørsel


  Hvis I har adgang til naturen, kan Lotte møde jer der. Hun har også buskørekort og kan køre en bus med børn + en pædagog ud i naturen. Det er egnet til en børnegruppe på max 15 børn.  De pædagoger der kommer med kan betragte forløbet som en mesterlære og bliver inddraget undervejs. 


  Lottes galleri

  Hello world

  Vil du høre mere? 

  Kontakt Lotte